0-6 Yaş Çocuk

Gelişim ve Değerlendirme

Doğumla birlikte hayata merhaba diyen bebekler çocukluk dönemleri boyunca belirli kazanımlara sahip olurlar. Bu kazanımlar hareket, dil, konuşma, algılama, sosyal ve davranışsal gelişim becerileri olarak tanımlanır ve beyin gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. İlk 2 yıl daha önemli olmak üzere 6 yaşına kadar beyin gelişimini etkileyebilen herhangi bir hastalık,  işitme, duyma duyularındaki yetersizlik , kazalar ya da ihmal-istismar gibi yaşamsal durumlar ilk önce gelişim becerilerinin gecikmesi ile belirti gösterir. Örneğin konuşamayan bir çocuk işitsel zayıflık yaşıyor olabileceği gibi otizm gibi çok daha ciddi bir sağlık sorununun ilk göstergesi de olabilir. Çocukluk çağında başlayan her sağlık sorunu olabildiğince erken tanımlanırsa tedavi ve destek fırsatları o kadar çabuk planlanabilir.  Bu nedenle yenidoğan döneminden itibaren yapılan gelişimsel tarama ve değerlendirme çok önemlidir. Erken tanılama, tedavi ve erken destek programları için çocuklara okula başlamadan önce gelişimsel değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Gelişim yalnızca bir sorun gözlendiğinde akla gelmemelidir. Bebeklik döneminde 9.ay, 18. ay  bebekte bir sorun olmasa bile gelişim kontrolü yapılması gereken aylardır. İlerleyen dönemde 2-2,5 yaş ve 4-5 yaş aralıklarında gelişim gözden geçirilmelidir. Sağlıklı bir çocuk yetiştirme serüveninde ebeveynlik becerileri, bebeğin uyku ve yeme düzeninin planlanması, çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarını belirleme konusunda da “çocuk gelişimi uzmanı” ile görüşmek zorluklarla başetmek konusunda yardımcı olur.

Çocukluk dönemi değerlendirmesi okul yaşı ile birlikte psikolojik değerlendirmenin de devreye girmesini gerektirebilir. Davranış sorunları, kaygı, iletişim ve öğrenme sorunları 6-16 yaş arasındaki çocuklarda sık karşılaşılan durumlardır; psikolojik destek almayı gerektirir.

0-6 Yaş Çocuk Değerlendirme Hizmetleri:

 • Gelişim Testleri
 • Uyku-Yeme Düzeni
 • Dil-Konuşma Gelişimi ve Gecikmesi
 • İnatçılık- Israrcılık
 • Çekingen ya da şiddet içeren davranışlar
 • Kardeş ilişkileri
 • Kreş-ilkokula hazıroluşluk değerlendirmesi
 • Boşanma süreci ve çocuk
 • Dinleme- Algılama zayıflığı
 • Ebeveynler arası tutarsızlık
 • Erken Müdahale Programları

7-16 Yaş Çocuk

Gelişim ve Değerlendirme

Çocuklarla çalışmak psikolojinin özel yetkinlik gerektiren bir alanıdır. Düzakın Psikoterapi Eğitim ve Çocuk Gelişim Merkezinde çocuğa yönelik sorunların çözümü, kendi alanlarında uzman ekibimiz rehberliğinde gerektiğinde aile ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşir.

6-16 yaş çocuklarıyla çalışırken bazı durumlarda doğrudan çocuk ya da ergenin duygu, düşünce ve davranışlarını organize etme, dürtü kontrol öfke yönetimi, kaygı ve diğer duygularla baş etme dikkati geliştirme gibi konularda destek almasını içerirken, bazı durumlarda sadece aileler, çocuğa karşı tutumları, ev içi düzen, kurallar disiplin ve yaklaşım yöntemleri konusunda destek alırlar.

Çocuklarımızın bedensel sosyal duygusal ve zihinsel olarak sağlıklı bir biçimde gelişim süreçlerini desteklemek ve ortaya çıkan psikolojik sorunları incelemek değerlendirmek tedavi etmek ve anne babalara bununla ilgili eğitimler vermek uygun

müdahalelerde bulunmak.

Merkezimiz çocuk ünitesinde yapılan psikolojik inceleme ve değerlendirmeler çocuğun içinde bulunduğu yaş dönemi aile yapısı çevresel faktörler okul çağında ise aile öğretmen arkadaş ilişkileri ve akademik başarısı kapsamında ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Çocuğun hem psikolojik sorunlarını hem de normal gelişim sürecinde karşılaştığı akademik yada sosyal süreci davranış değerlendirme tedavisi çeşitli psikoterapi teknikleri ve testler kullanılarak yapılmaktadır.

7-16 Yaş grubu Hizmetleri:

 • Psikometrik testler
 • Psikolojik değerlendirme
 • Okul ve Öğrenme güçlükleri
 • Kaygı Bozuklukları
 • Korkular
 • Davranış bozuklukları