Düzakın; Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri adı ile 2009 yılında Uzm. Psk. Sibel Düzakın ve Sosyolog Erhan Düzakın tarafından kurulmuştur.

2016 yılından bu yana Düzakın Psikoterapi & Eğitim ve Çocuk Gelişim Merkezi adıyla yeni adresinde çocuklara değerlendirme ve gelişimi destekleme, yetişkinlere psikoterapi ve kişisel gelişim hizmeti sunmaktadır. Düzakın Akademi’de alan çalışanlarına ve her türlü kurum ve kuruluşun ihtiyaçlarına yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Kurum olarak amacımız;

 • Bilimsel ve etik ilkelerden ayrılmadan
 • Alanında gerekli mesleki donanıma sahip uzmanlardan oluşan
 • Kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak çalışma ve projelere imza atan
 • Üreten gelişen
 • Kaliteden vazgeçmeden, kalıcı olma yönünde ilerleyen
 • Önceliği fayda sağlamak olan

Dinamik, vizyonel, amatör ruhla profesyonel bir hizmet vermektir.

Merkezimizde Ölçme ve Değerlendirmede ve Psikolojik Destek Hizmetlerinde çağın gerçeklerine uygun, bireysel farklılıkları gözeten teknik ve yaklaşımlar kullanılmaktadır.ir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Psikolojik değerlendirmenin önemli bir parçası olan ölçme ve değerlendirmede amaç, bireyin tutum ve davranışları, yetenekleri ve kişilik özellikleri hakkında somut verilere ulaşmak, gelişim alanlarını standart verilere göre değerlendirmektir.

Merkezimizde;

 • Çocuk Gelişim Testleri
 • Zeka Testleri
 • Dikkat Testleri
 • MMPI Kişilik Envanteri
 • Mesleki Yönlendirme Ve Kariyer Testleri uygulanmaktadır.

PSİKOTERAPİ

Dünya üzerinde sayısı her gün geçtikçe artan psikoterapi yaklaşımından söz etmek mümkündür. Düzakın Psikoterapi Merkezi’nde psikoloji biliminin temel ilke ve prensipleri doğrultusunda kabul gören farklı psikoterapi yaklaşımları çerçevesinde çalışan uzmanlar bulunmaktadır.

Bu yaklaşım ve teknikler arasında ;

 • Sanatla Terapi
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Psikoonkoloji
 • Transaksiyonel Analiz
 • Pozitif Psikoterapi
 • EMDR
 • Dil ve Konuşma Terapisi
 • Oyun Terapisi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi sayılabilir.