Yetişkinlerle bireysel danışmada genel olarak on sekiz yaş üstü bireylerle çalışılır. Kişinin kendini tanıması, sorunlarını tanımlaması, kendi güçlü ve zayıf yanlarını fark edebilmesi ve yaşadığını yaşamsal güçlükler üzerinde karar alabilmesi amaçlanmaktadır.

Danışan ve terapist arasında kurulan güven ilişkisi ile danışan için iyileştirici bir işbirliği ortamı sağlanır. Bu ilişkide danışanın sürece etkin katılımı, sorunun çözümüne yönelik sorumluluk alması ve gayret göstermesi çözüm için oldukça önemlidir.

Bireysel danışmanlık danışan ve terapistin birlikte planladığı seanslarla yapılandırılmaktadır.

Aşağıdaki örneklerde yer alan konular bireysel çalışmalarda ele alınabilir.

 • Depresyon
 • Panik atak
 • Fobiler
 • Yas
 • Somatoform bozukluklar
 • Cinsel bozukluklar
 • Yeme bozuklukları
 • Uyku bozuklukları
 • Kişilik bozuklukları
 • Geçmiş olumsuz yaşantılar
 • İletişim bozuklukları
 • Motivasyon bozuklukları

Ergenlik gelişimin hızla devam ettiği bir dönemdir. Bu dönemde ergen fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal olarak sürekli bir değişim ve bu değişime uyum sağlama çabası içindedir.

Aşağıdaki örneklerde yer alan konular, ergenlerle yapılacak çalışmalarda ele alınabilir.

 • Benlik ve kimlik gelişimi sorunları
 • Arkadaş grupları ile ilgili sorunlar
 • Karşı cinsle ilgili konular, romantik ilişkiler
 • Okul seçimi
 • Yetenek belirleme ve mesleki yönlendirme
 • Verimli ders çalışma
 • Öfke kontrolü
 • Şiddet ve saldırganlık
 • İnatçılık
 • Okul ve akademik konularda sorunlar
 • Sınav kaygısı
 • Kendine zarar verici riskli davranışlar

Çift terapisinde, çift ve evlilik ilişkilerinde yaşanan uyum sorunları, çatışmalar, aldatma, boşanma ve/veya ayrılma, evlilik öncesi yaşanan kaygılar, çiftlerden birinin ya da ikisinin de hayatında yaşanan değişimlere uyum sağlama gibi pek çok konu üzerinde çalışılabilir.

Bireysel danışmanlıktan farklı olarak çiftler görüşmelerde birlikte bulunur ve etkileşim içinde olur. Çift ve danışmanın birlikte yapacağı planlama doğrultusunda, sürece katkı sağlayacağı düşünülen bireysel görüşmelerde planlanabilir.

Aile toplumdaki en küçük sosyal birimdir ve bir sistemdir. Bu birim içindeki herhangi bir sorun tüm sistemi etkiler.

Aile  danışmanlığında çocuklar ve ergenlerde davranış, disiplin ve iletişim sorunları, kardeşler arasındaki çatışmalar, boşanma ve ayrılma süreçlerinde çocuklarla ilgili kaygılar ve ebeveynlerinin kendi anne babaları ile yaşadıkları çatışmalar, yaşlılık, hastalık, bakım gibi konularda yaşanan zorluklarla ilgili çalışılabilir.

Aile içindeki işlevsel olmayan iletişim örüntülerini ve aile üzerindeki etkilerini keşfederek, bireylerin gelişimine, kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına daha doyurucu ilişkiler kurmasına, daha sağlıklı ve üretken olmasına ve hayat kalitesini arttırmasına yardımcı olur.

Aile danışmanlığında da tüm aile üyeleri görüşmede bulunur ve birbirleriyle etkileşim içinde olur.

İçerik Hazırlanıyor

İçerik Hazırlanıyor

İçerik Hazırlanıyor

İçerik Hazırlanıyor

İçerik Hazırlanıyor